ขอให้สมาชิกที่มีรายชื่อต่อไปนี้อัพเดทที่อยู่ เนื่องจากเอกสารไม่ถึงมือผู้รับ

ขอให้สมาชิกที่มีรายชื่อต่อไปนี้อัพเดทที่อยู่ เนื่องจากเอกสารไม่ถึงมือผู้รับ

ขอให้สมาชิกที่มีรายชื่อต่อไปนี้  รายชื่อสมาชิกที่เอกสารตีกลับคืนมาสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ อัพเดทที่อยู่ เนื่องจากเอกสารไม่ถึงมือผู้รับโดยท่านสามารถเข้าไปเปลี่ยนที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ได้ที่ http://member.amtt.org โดยกดเข้าในหัวข้อ “สมาชิกสมาคมเก่ายืนยันตัวตน” หรือ ในกรณีที่ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ทนพญ.ศิริรัตน์ ตันสกุล ฝ่ายทะเบียน ได้ที่ sirinci12@gmail.com

Pornsuri Pongsuchart

Pornsuri Pongsuchart

  • Twitter
  • Facebook

Leave a Comment

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com