หนังสือเชิญประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 40 และ การประชุมวิชาการประจำปีการประชุมวิชาการนานาชาติ ACCLS ครั้งที่ 16

หนังสือเชิญประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 40 และ การประชุมวิชาการประจำปีการประชุมวิชาการนานาชาติ ACCLS ครั้งที่ 16

หนังสือเชิญประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 40 และ การประชุมวิชาการประจำปีการประชุมวิชาการนานาชาติ Asean Association of Clinical Laboratory Science (ACCLS) ครั้งที่ 16 จัดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 –  3 มิถุนายน 2559  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดยสามารถดาวน์โหลดโครงการจัดประชุม และ แบบฟอร์มส่งบทคัดย่อสำหรับนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ ได้ที่ไฟล์แนบหนังสือเชิญประชุมสมาคมฯ ปี2559 250159

Pornsuri Pongsuchart

Pornsuri Pongsuchart

  • Twitter
  • Facebook

2 Comments

Leave a Comment

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com