สมาคมฯ ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ ทนพ.สันทัด มลิวัลย์ และจัดสวัสดิการเป็นเงินช่วยเหลือมอบให้กับครอบครัว

2018-07-27 20:07:44 By Admin |  244    0    0

S__394527201.jpg

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ ทนพ.สันทัด มลิวัลย์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลโพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด เนื่องจากประสบอุบัติเหตุทางถนน โดยทางสมาคมฯได้จัดสวัสดิการเป็นเงินช่วยเหลือมอบให้กับครอบครัว

Copyright © 2009-2018 The Association of Medical Technologist of Thailand
Web counter : 1095 (Online : 3)