ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจําปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 41 และ ส่งบทคัดย่อสำหรับเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจําปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 41 และ ส่งบทคัดย่อสำหรับเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจําปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 41 ภายใต้แนวคิด “MT 4.0 for advancement of Thai healthcare” ประกอบกับในปีพ.ศ.2560 นี้ เป็น วาระครบรอบ 60 ปี วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ประเทศไทย จึงนับเป็นวาระที่สําคัญในการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน ระบบสุขภาพประเทศไทย ให้ตอบสนองต่อการพัฒนาต่อไป งานประชุมจัดขึ้นในวันที่ 27-30 มิถุนายน 2560 (โดยวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เป็น Preconference workshop) ณ อิมแพ๊คฟอรั่ม เมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

นอกจากนี้ ขอเรียนเชิญส่งบทคัดย่อสำหรับเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word พิมพ์โดยใช้ตัวอักษร Browallia New ขนาดตัวอักษร 14 ส่งบทคัดย่อเป็น attached file มาที่ e-mail address: acmtt41@gmail.com

 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามมายัง รศ.ดร.พิทักษ์ สันตนิรันดร์  ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02 2011371, 2011389

โดยดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ แบบฟอร์มส่งบทคัดย่อ-2017  และ หนังสือเชิญประชุมวิชาการ2560

Pornsuri Pongsuchart

Pornsuri Pongsuchart

  • Twitter
  • Facebook

Leave a Comment

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com