คณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เดินทางมาลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวานนี้ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เวลา 8.30 นาที คณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เดินทางมาลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดี แ...

Feb 28, 2016อ่านต่อ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก ณ พระตำหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้ นายสมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นำ คณะกรรมการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯเฝ้า

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.21 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก ณ พระตำหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้ นายสมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้า...

Feb 28, 2016อ่านต่อ
Jan 11, 2016อ่านต่อ
“เตรียมพร้อมกำลังคน รับมือการเปลี่ยนแปลง” บทสัมภาษณ์ของ รศ.ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร

“เตรียมพร้อมกำลังคน รับมือการเปลี่ยนแปลง” บทสัมภาษณ์ของ รศ.ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และ กรรมการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ

Nov 30, 2015อ่านต่อ
ประกาศหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกสมาคมฯ ที่ประสบสาธารณภัยและให้ความช่วยเหลือกรณีถึงแก่ชีวิต

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ประกาศหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกสมาคมฯที่ประสบสาธารณภัยและให้ความช่วยเหลือกรณีถึงแก่ชีวิต และ ขอให้สมาชิกทุกท่าน “ยืนยันตัวตนและอัพเดทข้อมูลส่วนตัว” ที่ http://member.amtt.org เพื่อป...

Oct 18, 2015อ่านต่อ
Copyright © 2009-2015 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย