องค์กรวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันนี้ เวลา 19.00 น. ที่ผ่านมาสภาเทคนิคการแพทย์ สภาคณบดีสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ในนาม “องค์กรวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสม...

Feb 21, 2017อ่านต่อ
สธ. ลงนามความร่วมมือพัฒนาบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ มีคุณภาพมาตรฐานในการดูแลสุขภาพประชาชน

วันนี้ นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนางานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ระหว่าง ศ.ดร.ทนพ.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย รศ.ทนพ.สมชาย วิริยะย...

Jul 07, 2016อ่านต่อ
วันที่ 29 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวัน “เทคนิคการแพทย์ไทย”

วันที่ 29 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวัน “เทคนิคการแพทย์ไทย” เมื่อ 59 ปีที่แล้ว รุ่นพี่ของเราเริ่มต้นกับคำว่า “เทคนิคการแพทย์” ณ ห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาล… แต่ ณ เวลานี้ เราก้าวเข้าสู่โลกยุคโลกาภิวัฒน์ งานของเราอยู่ในห้องปฏิบั...

Jun 29, 2016อ่านต่อ
4 e-newsletters of 40th ACMTT and 16th ACCLS. PATTAYA. THAILAND

4 e-newsletters of 40th ACMTT and 16th ACCLS. Pattaya. Thailand is collected in this webpage. Every night, The Public Relations Team of Medical Technologist of Thailand Under the Patronage of HRH Princess Soamsawali (AMTT) summarised the information of...

Jun 08, 2016อ่านต่อ
Jun 01, 2016อ่านต่อ
Copyright © 2009-2015 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย