สมาคมฯร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการก้าวคนละก้าวในนามของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ จำนวน 99,999 บาท

6th December 2018 6 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมาสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการก้าวคนละก้าวในนามของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ จำนวน 99,999 บาท ให้กับ นายอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน Bodyslam) ในการวิ่งระดมทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ท...

Dec 09, 2017อ่านต่อ
Sep 24, 2017อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ ที่ได้รับเลือกเป็นรองประธานคนที่ 2 ของ AAMLS BOD

ขอแสดงความยินดีกับ ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ที่ได้รับเลือกเป็นรองประธานคนที่ 2 ของ AAMLS BOD (Board of Director)

Sep 24, 2017อ่านต่อ
คณะกรรมการฯ ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ AAMLS

เมื่อวาน ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสมาคมฯ และ คณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ AAMLS (The Asia Association of Medical Laboratory Scientists) ซึ่งจะจัดขึ้นในปี 2562 โดย สมาคมเท...

Sep 23, 2017อ่านต่อ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานพระวโรกาสให้คณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ เฝ้า ถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัย

เวลา 14.53 น. 12 มิถุนายน 2560 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้ นายสมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พร...

Jun 13, 2017อ่านต่อ
Copyright © 2009-2015 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย