ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญ “สมาชิกสมาคมฯ” ลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ขอเรียนเชิญ “สมาชิกสมาคมฯ” ลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทาง URL : http://member.amtt.org/mourn   โดยทางสมาคมฯจะจัดส่งเสื้อโปโลสีดำฟรีให้กับสมาชิกท่านละ 1 ตัว โดยระบุขนาดที่ท่านต้องการ และ สถานที่จัดส่ง โดยด้านหลังปักคำถวายอาลัยดังนี้   “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์”   โดยเปิดให้สมาชิกลงนามถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เวลา 23.59 น. และ สมาคมฯจะจัดทำเสื้อตามจำนวนสมาชิกที่ลงนามและจัดส่งภายหลัง

ขอเชิญบริษัทและห้างร้านร่วมงานเลี้ยงขอบคุณพร้อมจองคูหาแสดงสินค้า และชั่วโมงบรรยาย

ตามท่ีบริษัทและห้างร้านต่างๆ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการจัดประชุมวิชาการประจาปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 40 และการประชุมวิชาการนานาชาติ 16th The ASEAN Conference of Clinical Laboratory Sciences ที่จะจัดข้ึน ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559 …

ขอให้สมาชิกที่มีรายชื่อต่อไปนี้อัพเดทที่อยู่ เนื่องจากเอกสารไม่ถึงมือผู้รับ

ขอให้สมาชิกที่มีรายชื่อต่อไปนี้  รายชื่อสมาชิกที่เอกสารตีกลับคืนมาสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ อัพเดทที่อยู่ เนื่องจากเอกสารไม่ถึงมือผู้รับโดยท่านสามารถเข้าไปเปลี่ยนที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ได้ที่ http://member.amtt.org โดยกดเข้าในหัวข้อ “สมาชิกสมาคมเก่ายืนยันตัวตน” หรือ ในกรณีที่ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ทนพญ.ศิริรัตน์ ตันสกุล ฝ่ายทะเบียน ได้ที่ sirinci12@gmail.com

สมาคมฯขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการในงาน Thailand Lab 2016

          สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการในงาน Thailand Lab 2016 ในวันที่ 21-23 กันยายน 2559 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค ในการนี้ทางสมาคมได้มีการจัดการบรรยายในหัวข้อ “Urine sediment identification : past and present” และ “Fighting multiple drug resistant (MRD) bugs …

กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศล ผศ.ทนพ.สุพล พลธีระ อดีตนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

วาระ พ.ศ.2515 – พ.ศ.2517 ณ ศาลา 7 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน วันจันทร์ 15 สิงหาคม 2559 – 16.00 น. พิธีรดน้ำศพ – 18.00 น. สวดพระอภิธรรม วันอังคาร 16 – วันศุกร์ 19 สิงหาคม 2559 – 18.30 …

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ ผ.ศ.ทนพ.สุพล พลธีระ อดีตนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์

  สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนพ.สุพล พลธีระ อดีตนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ วาระ 2515 – 2517 โดยกำหนดการจะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ  

ประกาศผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทยที่จัดในช่วงระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 สามารถคลิกดูรายชื่อได้ที่ http://amtt.org/wp-content/uploads/2016/07/Untitled-2.jpg   โดยทางสมาคมฯจะติดต่อกลับไปยังผู้ได้รับรางวัลทุกกิจกรรมค่ะ

สธ. ลงนามความร่วมมือพัฒนาบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ มีคุณภาพมาตรฐานในการดูแลสุขภาพประชาชน

สธ. ลงนามความร่วมมือพัฒนาบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ มีคุณภาพมาตรฐานในการดูแลสุขภาพประชาชน วันนี้ นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามบัณทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนางานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ระหว่าง ศ.ดร.ทนพ.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย  รศ.ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร นายกสภาเทคนิคการแพทย์  ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ    ศ.ดร.ทนพ.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ที่ปรึกษาสภาคณบดีฯ และ นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข สามารถดูรายละเอียดได้โดยกด …

ขอเชิญชวนหน่วยงานที่สนใจ รวบรวมผลงานเพื่อส่งเข้าประกวดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ขอเชิญชวนหน่วยงานที่สนใจ รวบรวมผลงานเพื่อส่งเข้าประกวดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทยที่จัดในช่วงระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 โดยจัดกิจกรรมอย่างน้อย 1 วัน โดยสมาคมฯ ได้กำหนดประเภทรางวัลและเงินรางวัล ดังนี้ รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล …

วันที่ 29 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวัน “เทคนิคการแพทย์ไทย”

วันที่ 29 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวัน “เทคนิคการแพทย์ไทย” เมื่อ 59 ปีที่แล้ว รุ่นพี่ของเราเริ่มต้นกับคำว่า “เทคนิคการแพทย์” ณ ห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาล… แต่ ณ เวลานี้ เราก้าวเข้าสู่โลกยุคโลกาภิวัฒน์ งานของเราอยู่ในห้องปฏิบัติการ และ นอกห้องปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็นงานที่ลงไปถึงระดับชุมชน งานวิจัย หรืองานด้านอุปกรณ์การแพทย์ ก็ล้วนแต่หวังให้สุขภาพของประชาชนดีขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 59 years ago, The …