ข่าวประชาสัมพันธ์

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ดาวน์โหลดได้ที่ แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ

แบบฟอร์มการสำรองห้องพัก การประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 41

    การประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 41 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2560 ณ อิมแพคฟอรั่มเมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยผู้ร่วมประชุมสามารถสำรองห้องพัก ได้ที่โรงแรม Novotel Bangkok IMPACT และ โรงแรม Ibis Bangkok Impact โดยรายละเอียดและค่าใช้จ่าย สามารถดูรายละเอียดได้ที่ แบบฟอร์มการสำรองห้องพักNovotel Bangkok IMPACT และ แบบฟอร์มการสำรองห้องพัก Ibis Bangkok …

นายกสภาฯและนายกสมาคมฯ เข้สพบปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และ ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วย ทนพ.ประภพ ด่านเศรษฐกุล หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าพบ  นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อยื่นหนังสือและให้ข้อมูล ดังนี้ 1. เนื่องในโอกาสที่วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มีอายุครบ 60ปี ใน วันที่ 29 …

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจําปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 41 โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://amttconference.com และ ส่งบทคัดย่อสำหรับเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจําปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 41 ภายใต้แนวคิด “MT 4.0 for advancement of Thai healthcare” ประกอบกับในปีพ.ศ.2560 นี้ เป็น วาระครบรอบ 60 ปี วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ประเทศไทย จึงนับเป็นวาระที่สําคัญในการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน ระบบสุขภาพประเทศไทย ให้ตอบสนองต่อการพัฒนาต่อไป งานประชุมจัดขึ้นในวันที่ 27-30 มิถุนายน 2560 (โดยวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เป็น Preconference …

ขอแสดงความยินดีกับ ทนพ.บพิธ สรสิทธิ์ ในโอกาสได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ตําแหน่ง ตุลาการศาลปกครองกลาง

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ ทนพ.บพิธ สรสิทธิ์ ในโอกาสได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ตําแหน่ง ตุลาการศาลปกครองกลาง ที่มา http://www.matichon.co.th/news/482621  

ขอแสดงความยินดีกับ พันโทหญิง ดร.ทนพญ.จิราภรณ์ ชมศรี ในโอกาสได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น สตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมสันติภาพ ประเภทเจ้าหน้าที่ของรัฐ

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ พันโทหญิง ดร.ทนพญ.จิราภรณ์ ชมศรี ในโอกาสได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น สตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมสันติภาพ ประเภทเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งประกาศโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปีพุทธศักราช 2560 ค่ะ ^^

“องค์กรวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันนี้ เวลา 19.00 น. ที่ผ่านมาสภาเทคนิคการแพทย์ สภาคณบดีสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ในนาม “องค์กรวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความระลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

รายชื่อสมาชิกที่ผ่านการอนุมัติความช่วยเหลือตาม “หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกสมาคมฯที่ประสบสาธารณภัยและให้ความช่วยเหลือกรณีถึงแก่ชีวิต” จำนวน 4 ท่าน ในการประชุมกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2560

รายชื่อสมาชิกที่ผ่านการอนุมัติความช่วยเหลือตาม “หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกสมาคมฯที่ประสบสาธารณภัยและให้ความช่วยเหลือกรณีถึงแก่ชีวิต” จำนวน 4 ท่าน ในการประชุมกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2560 โดยทางสมาคมฯจะติดต่อท่านโดยตรงต่อไป 1. คุณพัชรินทร์ สวัสดิสาร 2. คุณปรัศนี ดิษระ 3. คุณจิราภรณ์ เจริญอภิบาล 4. คุณจิราพร รุ่งไมตรี 5. คุณจีรศักดิ์ ญาติรักษ์ 6. คุณธิดารัตน์ สูนกามรัตน์ และสำหรับสมาชิกสมาคมฯที่ประสบสาธารณภัยที่ยังไม่ได้แจ้งความจำนงขอความช่วยเหลือตามเกณฑ์นี้ ขอให้ยื่นความจำนงภายใน 28 …

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ได้มอบทุนการประชุมวิชาการ Asia Association Medical Laboratory Sciences Meeting ที่ประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 5 ทุน ให้กับสมาชิกสมาคมฯ

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ได้มอบทุนการประชุมวิชาการ Asia Association Medical Laboratory Sciences Meeting ที่ประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 5 ทุน ให้กับสมาชิกสมาคมฯ ซึ่งสมาคมจะรับผิดชอบดังนี้ – ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-ปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ – ค่าลงทะเบียนการประชุม – ค่าที่พัก ณ ประเทศเกาหลีใต้ ในช่วงการประชุม – ค่าเบี้ยเลี้ยงในวันประชุม โดยสมาชิก 1 …

ขยายเวลาลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ รับเสื้อโปโลสีดำฟรี

ขยายเวลาลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ รับเสื้อโปโลสีดำฟรี เนื่องจากปัจจุบัน ยังมีเสื้อที่ระลึกอยู่จำนวนหนึ่ง ทางสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ จึงเปิดโอกาสให้ “สมาชิกสมาคมฯ” ลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกครั้ง ทาง URL : http://member.amtt.org/mourn โดยทางสมาคมฯจะจัดส่งเสื้อโปโลสีดำฟรีให้กับสมาชิกท่านละ 1 ตัว (สำหรับผู้ที่ได้รับแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ได้ซ้ำ) โดยระบุขนาดที่ท่านต้องการ แต่อาจได้เสื้อไม่ตรงไซต์และหมดแล้วหมดเลย ไม่ให้ซ้ำ และระบุสถานที่จัดส่ง โดยด้านหลังปักคำถวายอาลัยดังนี้ “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์” โดยเปิดให้สมาชิกลงนามได้จนกว่าเสื้อที่ระลึกจะหมด โดยสมาคมฯจะจัดทำเสื้อตามจำนวนสมาชิกที่ลงนามและจัดส่งภายหลังค่ะ

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com