ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครสมาชิกฯเป็นตัวแทนเข้ารับคัดเลือกรับทุนดูงานที่ญี่ปุ่น

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯประกาศรับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ที่เป็นสมาชิกสมาคมฯเพื่อคัดเลือกในนามประเทศไทย เพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับคัดเลือกรับทุนดูงาน จาก Tsukuba Medical Laboratory of Education and Research (TMER) ร่วมกับ International federation of biomedical laboratory science (IFBLS) จำนวน 1 ทุน โดยดูงานระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 – 12 พฤศจิกายน 2560 …

ประกาศทุนการประชุมวิชาการ Asia Association Medical Laboratory Sciences Meeting – AAMLS 2017

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ประกาศทุนการประชุมวิชาการ Asia Association Medical Laboratory Sciences Meeting – AAMLS 2017 Scientific Reunification: From Basic to Cutting-edge Medical Laboratory Sciences 22-24 September 2017 BEXCO, BUSAN, KOREA จำนวน 5 ทุน ได้แก่ …

เข้าร่วมกิจกรรมใน“คลินิกเทคนิคการแพทย์” เป็นหนึ่งในโครงการ “หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติ สืบราชสันตติวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์”

สภาเทคนิคการแพทย์ สภาคณบดีสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์ เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และ นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 80 คน เข้าร่วมกิจกรรมใน“คลินิกเทคนิคการแพทย์” เป็นหนึ่งในโครงการ “หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติ สืบราชสันตติวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์” ซึ่งจัดโดย นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (ปธพ.5) ร่วมกับ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา …

ขยายเวลาส่งบทคัดย่อสำหรับเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ถึง 20 พ.ค.60

ขยายเวลาส่งบทคัดย่อสำหรับเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการประจําปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 41 ภายใต้แนวคิด “MT 4.0 for advancement of Thai healthcare” โดยสามารถส่งได้ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word พิมพ์โดยใช้ตัวอักษร Browallia New ขนาดตัวอักษร 14 ส่งบทคัดย่อเป็น attached file มาที่ e-mail address: …

ขยายเวลา !!! ขอรับทุนการประชุมวิชาการ Asia Association Medical Laboratory Sciences Meeting ที่ประเทศเกาหลีใต้ ได้ถึง 30 เมษายน 2560

  ขยายเวลา !!! ขอรับทุนการประชุมวิชาการ Asia Association Medical Laboratory Sciences Meeting ที่ประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 5 ทุน ได้ถึง 30 เมษายน 2560 ค่ะ ^^ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ได้มอบทุนการประชุมวิชาการ Asia Association Medical Laboratory Sciences Meeting ที่ประเทศเกาหลีใต้ จำนวน …

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ขอแสดงความยินดี แด่นักเทคนิคการแพทย์ที่ได้รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นและข้าราชการดีเด่น

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ขอแสดงความยินดี แด่ -ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ได้แก่ ทนพ.ทินกร หอมสมบัติ หัวหน้างานธนาคารเลือด รพ.หนองบัวลำภู และ ทนพญ.กชกร ทองสุขแก้ง รพ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ -ข้าราชการดีเด่น ได้แก่ รศ.ดร.ทนพ.สุพรรณ ฟู่เจริญ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสได้รับการเชิดชูเกียรติ เป็น ข้าราชการดีเด่น และ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559

ขอบพระคุณสมาชิกสมาคมฯเขต 12 ที่ให้ความร่วมมือสำหรับโครงการวิชาการสัญจรประจำปีสมาคมฯ

  เสร็จสิ้นไปแล้วค่ะ สำหรับโครงการวิชาการสัญจรประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ประจําปีงบประมาณ 2560 เรื่อง IQC, EQA, Six sigma and Moving Average โดย ทนพ.ยงยุทธ โฆธิพันธ์ และ The Significance of clinical laboratory in Thyroid diseases ที่จังหวัดตรัง ขอขอบพระคุณสมาชิกสมาคมฯเขต 12 ที่ให้ความร่วมมือนะคะ …

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ดาวน์โหลดได้ที่ แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ

แบบฟอร์มการสำรองห้องพัก การประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 41

    การประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 41 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2560 ณ อิมแพคฟอรั่มเมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยผู้ร่วมประชุมสามารถสำรองห้องพัก ได้ที่โรงแรม Novotel Bangkok IMPACT และ โรงแรม Ibis Bangkok Impact โดยรายละเอียดและค่าใช้จ่าย สามารถดูรายละเอียดได้ที่ แบบฟอร์มการสำรองห้องพักNovotel Bangkok IMPACT และ แบบฟอร์มการสำรองห้องพัก Ibis Bangkok …

นายกสภาฯและนายกสมาคมฯ เข้สพบปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และ ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วย ทนพ.ประภพ ด่านเศรษฐกุล หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าพบ  นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อยื่นหนังสือและให้ข้อมูล ดังนี้ 1. เนื่องในโอกาสที่วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มีอายุครบ 60ปี ใน วันที่ 29 …

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com