ข่าว

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯวาระ 2558-2561

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ วาระ 2558-2561 ประกาศแต่งตั้งกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ 2558

จุลสารสมาคม ปีที่ 7 ฉบับที่ 30 ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2557

  ดาวน์โหลดได้ที่นี่ จุลสารสมาคมปีที่ 7 ฉบับที่ 30

ขยายระยะเวลาส่งบทคัดย่อสำหรับเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ ส่งผลงานภายใน 17 เมษายน 2558

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ขยายระยะเวลาส่งบทคัดย่อสำหรับเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์  ส่งผลงานภายใน 17 เมษายน 2558 แบบฟอร์มส่งบทคัดย่อสำหรับการเสนอผลงาน

การสำรองที่พักระหว่างการประชุมวิชาการประจำปี ทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 39

เรียนผู้เข้าร่วมประชุม ท่านสามารถสำรองที่พักระหว่างการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์    ครั้งที่ 39 ดังนี้ 1. โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จำนวน 500 ห้อง 2. โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จำนวน 300 ห้อง 3. โรงแรม โลตัส ปางสวนแก้ว เชียงใหม่ จำนวน 60 ห้อง 4. โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ จำนวน 80 ห้อง …

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com