ข่าว

ด่วน!!! ขยายระยะเวลาเปิดให้ลงทะเบียนแบบออนไลน์ของการประชุมวิชาการครั้งที่ 39 ก่อนวัน ศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2558 เท่านั้น

ด้วยมติของกรรมการจัดการประชุมโดยได้รับแจ้งจากสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมวิชาการฯลงทะเบียนออนไลน์ ไม่ทันเนื่องจากต้องรออนุมัติจากต้นสังกัด คณะกรรมการจึงพิจารณาและมีมติเห็นสมควรให้ขยายระยะเวลาเปิดให้ลงทะเบียนแบบออนไลน์ ก่อนวัน ศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2558 เท่านั้น  (ภายในเวลา 24:00 น. ตามวันสุดท้ายที่ประกาศ) ท่านจะได้รับของสมนาคุณเสื้อโปโลจากสมาคมฯพร้อมประเป๋าการประชุมวิชาการ โดยสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกขนาดเสื้อ

ประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ได้มีการจัด อบรมหลักสูตร 16 หน่วยกิต สาขาบริหารจัดการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ของจุฬาฯ ขยายเวลารับสมัครถึง 15 พค 2558

ประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ได้มีการจัด อบรมหลักสูตร 16 หน่วยกิต สาขาบริหารจัดการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ของจุฬาฯ ขยายเวลารับสมัครถึง 15 พค. ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ดร.อัญชลี เฉียบฉลาด โทร 081-6924828

เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน Online ที่ได้ชำระค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ประจำปี (ครั้งที่ 39) ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2558 เท่านั้น ที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะได้รับของสมนาคุณเสื้อโปโลจากสมาคมฯ และกระเป๋างานประชุมวิชาการ

เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนที่ได้ชำระค่าลงทะเบียน Online ประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ประจำปี (ครั้งที่ 39) ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2558 เท่านั้น ที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะได้รับของสมนาคุณเสื้อโปโลจากสมาคมฯ และกระเป๋างานประชุมวิชาการ

update ผู้เข้าร่วมประชุม ท่านสามารถสำรองที่พักระหว่างการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 39

ประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 39 ดังนี้ 1. โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จำนวน 500 ห้อง โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ 2. โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จำนวน 300 ห้อง (Update) Revised ใบจองห้องพักดวงตะวัน 3. โรงแรม โลตัส ปางสวนแก้ว เชียงใหม่ จำนวน 60 ห้อง โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เชียงใหม่ 4. …

update ขอให้สมาชิกช่วยตรวจสอบรายชื่อจดหมายพร้อมบัตรเลือกตั้ง ตีกลับมาที่ทำการสมาคมฯ 68 ราย

เรียนสมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากจดหมายพร้อมบัตรเลือกตั้งจำนวนมากได้ตีกลับมายังที่ทำการสมาคมฯ เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา52/1 ถนนรามอินทรา แขวง/เขต คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 จำนวนมาก ขอให้สมาชิกตรวจสอบรายชื่อและโทรแจ้งที่อยู่ปัจจุบัน เวลา 9:00-16:00 น. วันและเวลาราชการ ซึ่งทางสมาคมจะส่งกลับไปอีกครั้ง( ขอให้โทรศัพท์แจ้งที่เบอร์ 0-2948-5757) ภายในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 (update รายชื่อเมื่อ 28-29 เมษายน 2558 จำนวน 68 …

ขอเชิญสมาชิกสามัญ ลงคะแนนเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ วาระ 2558-2561 หมดเขตลงคะแนน 20 พฤษภาคม 2558

ขอเชิญสมาชิกสามัญ ลงคะแนนเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ วาระ 2558-2561 การลงคะแนนเลือกตั้ง โดยมีผู้สมัคร 3 ท่าน  ดังนี้ หมายเลข 1  พันโทพงศธร เขียววัดจันทร์ หมายเลข 2  คุณจินตนา ว่องวิไลรัตน์ หมายเลข 3 คุณสมชัย เจิดเสริมอนันต์ หมดเขตลงคะแนน 20 พฤษภาคม 2558   โปรดดูประวัติ ผลงาน และ นโยบาย ของผู้สมัครทั้ง …

ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดี ได้รับทุนประชุมวิชาการ The 15th ASEAN Conference of Clinical Laboratory Sciences ณ ประเทศสิงดโปร์ ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2558

  ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดี ได้รับทุนประชุมวิชาการ The 15th ASEAN Conference of Clinical Laboratory Sciences ณ ประเทศสิงดโปร์ ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2558 สมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกที่ได้รับทุนในครั้งนี้ ขอให้สมาชิกผู้มีรายชื่อติดต่อตามที่ประกาศ รายละเอียดการประชุมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

เรียนสมาชิกเนื่องจากระบบฐานข้อมูลสมาชิกบน website จัดทำใหม่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ขอให้ท่านตรวจสอบรายชื่อและเลขที่สมาชิกตามเอกสารที่แนบ

  เรียนสมาชิก เนื่องจากระบบฐานข้อมูลสมาชิกบน website ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ขอให้ท่านตรวจสอบรายชื่อสมาชิกตามเอกสารที่แนบ หากมีข้อสงสัย ติดต่อ e-mail ของนายทะเบียน ทนพญ. ศิริรัตน์ ตันสกุล  siri_nci@yahoo.com  ข้อมูลดังนี้ (click ตาม link) รายนามสมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ปรับปรุง 30 ธันวาคม 2557_ย้ายที่อยู่ รายนามสมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ปรับปรุง 30 ธันวาคม 2557

ในวันที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 8.49 น. สมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ ได้ประกอบพิธีพราหมณ์บวงสรวงตั้งศาลพระภูมิ

ในวันที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 8.49 น. สมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ ได้ประกอบพิธีพราหมณ์บวงสรวงตั้งศาลพระภูมิ ณ ที่ทำการสมาคมฯ เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา 52/1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ โดย รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และกรรมการสมาคมฯ ร่วมในพิธี

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com