Author: Pornsuri Pongsuchart

การตรวจเอชไอวีในประเทศไทย โดย ทนพ.สมบูรณ์ หนูไข่ ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข

การตรวจเอชไอวีในประเทศไทย โดย ทนพ.สมบูรณ์ หนูไข่ ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข ช่วงนี้มีประเด็นเรื่องการวินิจฉัยผิดพลาดทางการแพทย์ ประเด็นหนึ่งที่ดูเหมือนจะมีผลกระทบด้านจิตใจค่อนข้างสูงคือในกรณีวินิจฉัย ผิดพลาดเรื่องการติดเชื้อเอชไอวี จริง ๆ แล้วไม่ใช่ประเด็นที่ไม่เคยเกิดขึ้น เคยมีเหตุการณ์การวิฉัยผิดพลาดมาในอดีต และทางผู้ที่เกี่ยวข้องก็ได้วางมาตรการต่าง ๆ ในการที่จะป้องกันการผิดพลาดนี้มาโดยตลอด แต่ก็ต้องยอมรับความจริงอันหนึ่งที่ว่า ไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์ในโลกนี้ ความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นโดยมนุษย์ทำ (Human Error) หรือด้วยข้อจำกัดของเทคโนโลยี่ทางด้านการตรวจ ในบทความนี้จะเล่าในฟังเรื่องนโยบายและมาตรฐานการตรวจเอชไอวีในประเทศว่ามี อะไรบ้างเป็นข้อ ๆ ดังนี้ครับ 1. ตรวจฟรี ปีละ ๒ ครั้ง …

Assist in authoring a superb argumentative article, guidance article authoring arrangement

After you glimpse to have essay support over the internet, you certainly will want to ensure that you decide some writing program which can provide you with a customized and …

ข้อควรรู้ของการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางห้องปฏิบัติการ

ข้อควรรู้ของการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางห้องปฏิบัติการ โดย สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เชื้อเอชไอวีเป็นสาเหตุของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือโรคเอดส์ ในปัจจุบันมียาต้านไวรัสใช้เพื่อลดปริมาณไวรัสทำให้ร่างกายสามารถควบคุม เชื้อได้ และยังเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อจากมารดาที่ติดเชื้อไปสู่ทารกได้แล้ว ดังนั้นการทราบสถานะภาพการติดเชื้อไวรัสนี้จึงมีความสำคัญในการป้องกันการแพร่เชื้อเละพิจารณาการรักษา คำนิยามผู้ติดเชื้อเอชไอวีหมายถึงผู้ได้รับการตรวจพบว่ามีการติดเชื้อไวรัส จากการตรวจทางห้องปฏิบัติการ อาจมีอาการหรือยังไม่มีอาการแสดงใดๆก็ได้ การทดสอบที่นิยมตรวจมากที่สุดเป็นหาแอนติบอดีต่อเชื้อ (anti-HIV) ในเลือด เนื่องจากผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่สร้าง anti-HIV หลังติดเชื้อโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 สัปดาห์ ถ้าผลการตรวจไม่พบในชุดคัดกรองเบื้องต้น ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานหรือตอบได้เลยว่าเป็นผลลบ แต่ถ้าตรวจพบ (reactive) ในครั้งแรกจะตรวจวิเคราะห์ต่อด้วยชุดคัดกรองเสริมที่แตกต่างไปอีกสองชุดการ ตรวจให้ครบ เพื่อวินิจฉัยได้ว่าผลบวกจากการติดเชื้อเอชไอวี …

เรียนเชิญดาวน์โหลดไฟล์ Common ploblems in coagulation test, renal function test และ renal function test urine sediment

ดาวน์โหลดไฟล์  common ploblems in coagulation test ดาวน์โหลดไฟล์ common ploblems in renal function test ดาวน์โหลดไฟล์ common ploblems in renal function test urine sediment

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ขอขอบคุณนักเทคนิคการแพทย์และผู้สนใจทุกท่าน ที่เข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการในหัวข้อ Commond problem in coagulation and renal function testing

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ขอขอบคุณนักเทคนิคการแพทย์และผู้สนใจทุกท่าน ที่เข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการในหัวข้อ Commond problem in coagulation and renal function testing ในงาน Thailand Lab 2015 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กทม. โดยทางสมาคมฯหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในโอกาสต่อไปค่ะ ^^

ด่วน ! AAMLS ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ สมัคร short term education และ learning program โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ 15 – 28 สิงหาคม 2015

สมาคม Asia Association of Medical Laboratory Scientists (AAMLS) ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ สมัคร  short term education และ learning program โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ 15 – 28 สิงหาคม  2015 โดยรายละเอียดสามารถดูได้ที่ http://www.aamls.org ค่ะ หมายเหตุ  – รายละเอียด https://drive.google.com/file/d/0B1h_SOtsxUNrV0RZcW1IUVVVOFlzNHlZY2JZUGRESXhlUFY0/view?pli=1 – …

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภขอเรียนเชิญร่วมงาน Thailand Lab 2015 และ เข้าฟังสัมมนาวิชาการฟรี ในวันที่ 9 ก.ย.58

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ขอเรียนเชิญนักเทคนิคการแพทย์ ร่วมงาน Thailand Lab 2015 และ เข้าฟังสัมมนาวิชาการ ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2558 10.30 น. – 12.00 น. Common Problems in coagulation testing                                  โดย รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร 13.30 น. – 15.00 …

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ มอบเงินสนับสนุนการจัดงาน “จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” จำนวน 50,000 บาท ให้แก่คณะกรรมการพัฒนาห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ปาลนี อัมรานนท์ กรรมการและวิเทศน์สัมพันธ์ เป็นตัวแทนสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ มอบเงินสนับสนุนการจัดงาน “จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” จำนวน 50,000 บาท ให้แก่คณะกรรมการพัฒนาห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ณ วังจันทน์ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก ค่ะ

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภขอเรียนเชิญร่วมงาน Thailand Lab 2015 และ เข้าฟังสัมมนาวิชาการฟรี ในวันที่ 9 ก.ย.58

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ขอเรียนเชิญนักเทคนิคการแพทย์ ร่วมงาน Thailand Lab 2015 และ เข้าฟังสัมมนาวิชาการ ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2558 10.30 น. – 12.00 น. Common Problems in coagulation testing                                  โดย รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร 13.30 น. – 15.00 …

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com