ยินดีต้อนรับ

ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2505 กว่า 53 ปี สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลาง เป็นผู้คอยประสานงานและเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกและวงการวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในหลากหลายด้านอาทิเช่น เพื่อประโยชน์ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และด้านเพื่อประโยชน์สังคม เพื่อประโยชน์ให้แก่สมาชิกให้ดียิ่งขี้นสืบไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

S__8020055

สธ. ลงนามความร่วมมือพัฒนาบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ...

July 7, 2016 0 Comment

สธ. ลงนามความร่วมมือพัฒนาบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ มีคุณภาพมาตรฐานในการดูแลสุขภาพประชาชน ...

สัปดาห์เทคนิคการแพทย์2559 (1)

ขอเชิญชวนหน่วยงานที่สนใจ ...

July 4, 2016 0 Comment

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี ...

S__67665938

วันที่ 29 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวัน “เทคนิคการแพทย์ไทย”

June 29, 2016 0 Comment

วันที่ 29 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวัน “เทคนิคการแพทย์ไทย” เมื่อ 59 ...

logo-thaiviro

สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ ในหัวข้อ ...

June 28, 2016 0 Comment

  สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)ร่วมกับโครงการโรคติดเชื้ออุบัติ ใหม่ (International ...

S__62726149

4 e-newsletters of 40th ACMTT and 16th ACCLS. PATTAYA. THAILAND

June 8, 2016 0 Comment

4 e-newsletters of  40th ACMTT and 16th ACCLS. PATTAYA. THAILAND is collected in this ...

จุลสารสมาคม

______35

จุลสารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 8 ฉบับที่ 35 ...

April 21, 2016 0 Comment

จุลสารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 8 ฉบับที่ 35 ประจำเดือนมกราคม – ...

Screen Shot 2559-01-11 at 7.41.11 PM

จุลสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 8 ฉบับที่ 34 สิงหาคม ...

January 11, 2016 0 Comment

จุลสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 8 ฉบับที่ 34 สิงหาคม – ธันวาคม 2558 ...

ปกจุลสารฉบับ 32

จุลสารสมาคมเทคนิคการแพทย์ ฉบับที่ 32

July 13, 2015 0 Comment

  ดาวน์โหลด จุลสารฉบับ 32

ปกจุลสาร

จุลสารสมาคมเทคนิคการแพทย์ ฉบับที่ 33

July 13, 2015 0 Comment

ดาวน์โหลดจุลสาร33Aw (edit)

30

จุลสารสมาคม ปีที่ 7 ฉบับที่ 30 ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2557

April 15, 2015 0 Comment

  ดาวน์โหลดได้ที่นี่ จุลสารสมาคมปีที่ 7 ฉบับที่ 30