ยินดีต้อนรับ

ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2505 กว่า 53 ปี สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลาง เป็นผู้คอยประสานงานและเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกและวงการวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในหลากหลายด้านอาทิเช่น เพื่อประโยชน์ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และด้านเพื่อประโยชน์สังคม เพื่อประโยชน์ให้แก่สมาชิกให้ดียิ่งขี้นสืบไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

Download “WARM UP”, everything you need to know at ...

May 30, 2016 0 Comment

  Download “WARM UP”, everything you need to know at this ...

S__62726149

How to travel to Pattaya ?

May 28, 2016 0 Comment

  Hello from Pattaya, Thailand. Today, I would like to inform you about our ...

Screen-Shot-2559-03-02-at-10.13.59-PM

Link for download the schedule of ACMTT & ACCLS conference ...

May 11, 2016 0 Comment

  ขอเชิญผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ...

Screen Shot 2559-03-02 at 10.13.59 PM

“ขยายเวลาเปิดรับบทคัดย่อ” ...

April 1, 2016 1 Comment

ฝ่ายวิชาการ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ แจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ได้ ...

สัปดาห์เทคนิคการแพทย์2559 (1)

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ...

March 24, 2016 0 Comment

“วันเทคนิคการแพทย์ไทย” ซึ่งตรงกับวันที่ 29 มิถุนายนของทุกปี  และในโอกาสครบรอบ 59 ...

รายละเอียดโรงแรมงานประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 40

รายละเอียดที่พักงานประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ ...

March 3, 2016 0 Comment

รายละเอียดที่พักงานประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 40 และ ...

จุลสารสมาคม

______35

จุลสารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 8 ฉบับที่ 35 ...

April 21, 2016 0 Comment

จุลสารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 8 ฉบับที่ 35 ประจำเดือนมกราคม – ...

Screen Shot 2559-01-11 at 7.41.11 PM

จุลสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 8 ฉบับที่ 34 สิงหาคม ...

January 11, 2016 0 Comment

จุลสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 8 ฉบับที่ 34 สิงหาคม – ธันวาคม 2558 ...

ปกจุลสารฉบับ 32

จุลสารสมาคมเทคนิคการแพทย์ ฉบับที่ 32

July 13, 2015 0 Comment

  ดาวน์โหลด จุลสารฉบับ 32

ปกจุลสาร

จุลสารสมาคมเทคนิคการแพทย์ ฉบับที่ 33

July 13, 2015 0 Comment

ดาวน์โหลดจุลสาร33Aw (edit)

30

จุลสารสมาคม ปีที่ 7 ฉบับที่ 30 ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2557

April 15, 2015 0 Comment

  ดาวน์โหลดได้ที่นี่ จุลสารสมาคมปีที่ 7 ฉบับที่ 30