ยินดีต้อนรับ

ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2505 กว่า 53 ปี สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลาง เป็นผู้คอยประสานงานและเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกและวงการวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในหลากหลายด้านอาทิเช่น เพื่อประโยชน์ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และด้านเพื่อประโยชน์สังคม เพื่อประโยชน์ให้แก่สมาชิกให้ดียิ่งขี้นสืบไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปชส ทางเข้าศูนย์ประชุม (2)

เรียนผู้เข้าร่วมประชุม ...

May 25, 2015 0 Comment

เรียนผู้เข้าร่วมประชุม ...

10801810_1070059399686927_1478416239515728032_n

ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมพบกับตัวเป็นๆ คริสโตเฟอร์ ไรท์ ...

May 18, 2015 0 Comment

ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมพบกับตัวเป็นๆ คริสโตเฟอร์ ไรท์ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษชื่อดัง ...

1322904210

ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมร่วมรับเสด็จ ...

May 17, 2015 0 Comment

ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมร่วมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี ...

งานเลี้ยงรับรอง 1

ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง ในวัน พุธ ที่ 27 ...

May 17, 2015 0 Comment

ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง ในวัน พุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา ...

กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 39

Update กำนดการประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 39

May 17, 2015 0 Comment

เรียนสมาชิกผู้เข้าประชุมทางวิชาการทางเทคนิคการแพทย์  ครั้งที่ 39 ได้แล้ว Schedule ...

ปชส ปิดลงทะเบียน online

ประกาศแจ้งปิดให้บริการลงทะเบียน online ...

May 8, 2015 0 Comment

ประกาศแจ้งปิดให้บริการลงทะเบียน online ในการประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 39

จุลสารสมาคม

30

จุลสารสมาคม ปีที่ 7 ฉบับที่ 30 ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2557

April 15, 2015 0 Comment

  ดาวน์โหลดได้ที่นี่ จุลสารสมาคมปีที่ 7 ฉบับที่ 30