ยินดีต้อนรับ

ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2505 กว่า 53 ปี สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลาง เป็นผู้คอยประสานงานและเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกและวงการวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในหลากหลายด้านอาทิเช่น เพื่อประโยชน์ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และด้านเพื่อประโยชน์สังคม เพื่อประโยชน์ให้แก่สมาชิกให้ดียิ่งขี้นสืบไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

11169977_815448645202373_2154009942324825210_n

ประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ได้มีการจัด อบรมหลักสูตร 16 หน่วยกิต ...

May 1, 2015 0 Comment

ประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ได้มีการจัด อบรมหลักสูตร 16 หน่วยกิต ...

AMTT president Election

ขอเชิญสมาชิกสามัญ ลงคะแนนเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ วาระ ...

April 28, 2015 0 Comment

ขอเชิญสมาชิกสามัญ ลงคะแนนเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ วาระ 2558-2561 ...

image

update ขอให้สมาชิกช่วยตรวจสอบรายชื่อจดหมายพร้อมบัตรเลือกตั้ง ...

April 29, 2015 0 Comment

เรียนสมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ...

ประกาศผล singapore 2015

ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดี ได้รับทุนประชุมวิชาการ The 15th ASEAN ...

April 27, 2015 0 Comment

  ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดี ได้รับทุนประชุมวิชาการ The 15th ASEAN Conference ...

ปชส เสื้อ กระเป๋า

เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน Online ...

April 29, 2015 0 Comment

เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนที่ได้ชำระค่าลงทะเบียน Online ...

จุลสารสมาคม

30

จุลสารสมาคม ปีที่ 7 ฉบับที่ 30 ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2557

April 15, 2015 0 Comment

  ดาวน์โหลดได้ที่นี่ จุลสารสมาคมปีที่ 7 ฉบับที่ 30