ขอเรียนเชิญนักเทคนิคการแพทย์ และ ผู้สนใจ ลงทะเบียนร่วมประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 40

ขอเรียนเชิญนักเทคนิคการแพทย์ และ ผู้สนใจ ลงทะเบียนร่วมประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 40

Screen Shot 2559-03-02 at 10.13.59 PM

 

 

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ขอเรียนเชิญนักเทคนิคการแพทย์ และ ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 40 และ การประชุมวิชาการประจำปีการประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Association of Clinical Laboratory Science (ACCLS) ครั้งที่ 16 “Health and Well Being in the 21st Century” ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 – 3 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดยสามารถดาวน์โหลดโครงการจัดประชุม และ แบบฟอร์มส่งบทคัดย่อสำหรับนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ ได้ที่ http://amtt.org/httpamtt-orgp55759/ ค่ะ ^^

นอกจากนี้ ผู้สมัครเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.amttconference.com/ ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมาค่ะ ^^

Pornsuri Pongsuchart

Pornsuri Pongsuchart

  • Twitter
  • Facebook

Leave a Comment

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com