29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทย ขอเชิญชวนหน่วยงานทางเทคนิคการแพทย์ดำเนินการจัดกิจกรรมในช่วง “สัปดาห์เทคนิคการแพทย์ไทยเพื่อ ประชาชน” ระหว่างวันที่ 22-29 มิถุนายน 2558

29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทย ขอเชิญชวนหน่วยงานทางเทคนิคการแพทย์ดำเนินการจัดกิจกรรมในช่วง “สัปดาห์เทคนิคการแพทย์ไทยเพื่อ ประชาชน” ระหว่างวันที่ 22-29 มิถุนายน 2558

kobkrit

kobkrit

Leave a Comment

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com