ในวันที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 8.49 น. สมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ ได้ประกอบพิธีพราหมณ์บวงสรวงตั้งศาลพระภูมิ

ในวันที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 8.49 น. สมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ ได้ประกอบพิธีพราหมณ์บวงสรวงตั้งศาลพระภูมิ

ในวันที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 8.49 น. สมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ ได้ประกอบพิธีพราหมณ์บวงสรวงตั้งศาลพระภูมิ ณ ที่ทำการสมาคมฯ เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา 52/1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ โดย รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และกรรมการสมาคมฯ ร่วมในพิธี พิธีพราหมณ์ งานสมาคม (3)

kobkrit

kobkrit

Leave a Comment

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com