เรียนสมาชิกเนื่องจากระบบฐานข้อมูลสมาชิกบน website จัดทำใหม่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ขอให้ท่านตรวจสอบรายชื่อและเลขที่สมาชิกตามเอกสารที่แนบ

เรียนสมาชิกเนื่องจากระบบฐานข้อมูลสมาชิกบน website จัดทำใหม่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ขอให้ท่านตรวจสอบรายชื่อและเลขที่สมาชิกตามเอกสารที่แนบ

 

เรียนสมาชิก

เนื่องจากระบบฐานข้อมูลสมาชิกบน website ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ขอให้ท่านตรวจสอบรายชื่อสมาชิกตามเอกสารที่แนบ

หากมีข้อสงสัย ติดต่อ e-mail ของนายทะเบียน

ทนพญ. ศิริรัตน์ ตันสกุล  siri_nci@yahoo.com 

ข้อมูลดังนี้ (click ตาม link)

รายนามสมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ปรับปรุง 30 ธันวาคม 2557_ย้ายที่อยู่

รายนามสมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ปรับปรุง 30 ธันวาคม 2557

kobkrit

kobkrit

Leave a Comment

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com