การสำรองที่พักระหว่างการประชุมวิชาการประจำปี ทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 39

การสำรองที่พักระหว่างการประชุมวิชาการประจำปี ทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 39

เรียนผู้เข้าร่วมประชุม ท่านสามารถสำรองที่พักระหว่างการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์    ครั้งที่ 39 ดังนี้

1. โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จำนวน 500 ห้อง
เชียงใหม่ภูคำ

2. โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จำนวน 300 ห้อง
โรงแรมดวงตะวัน+เชียงใหม่

3. โรงแรม โลตัส ปางสวนแก้ว เชียงใหม่ จำนวน 60 ห้อง
โรงแรมโลตัส

4. โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ จำนวน 80 ห้อง
เมอร์คิว

5. วู๊ดฟิลด์ รีสอร์ท เชียงใหม่ จำนวน  79 ห้อง
วู้ดฟิลด์

รายละเอียดท่านสามารถศึกษาตามเอกสารและเบอร์โทรติดต่อตามที่ระบุในใบสำรองที่พัก
Up Date New ใบจองห้องพักวู๊ดฟิลด์
โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เชียงใหม่
โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่
Up date ใบจองห้องพักดวงตะวัน
โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

 

kobkrit

kobkrit

Leave a Comment

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com