“เตรียมพร้อมกำลังคน รับมือการเปลี่ยนแปลง” บทสัมภาษณ์ของ รศ.ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร

“เตรียมพร้อมกำลังคน รับมือการเปลี่ยนแปลง” บทสัมภาษณ์ของ รศ.ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร

 

 

“เตรียมพร้อมกำลังคน รับมือการเปลี่ยนแปลง”

บทสัมภาษณ์ของ รศ.ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และ กรรมการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ

สานพลัง_Fotor

ดูรายละเอียด กด link นี้

 

 

 

 

 

 

 

 

Pornsuri Pongsuchart

Pornsuri Pongsuchart

  • Twitter
  • Facebook

Leave a Comment

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com