เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน Online ที่ได้ชำระค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ประจำปี (ครั้งที่ 39) ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2558 เท่านั้น ที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะได้รับของสมนาคุณเสื้อโปโลจากสมาคมฯ และกระเป๋างานประชุมวิชาการ

เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน Online ที่ได้ชำระค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ประจำปี (ครั้งที่ 39) ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2558 เท่านั้น ที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะได้รับของสมนาคุณเสื้อโปโลจากสมาคมฯ และกระเป๋างานประชุมวิชาการ

เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนที่ได้ชำระค่าลงทะเบียน Online ประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ประจำปี (ครั้งที่ 39) ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2558 เท่านั้น ที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะได้รับของสมนาคุณเสื้อโปโลจากสมาคมฯ และกระเป๋างานประชุมวิชาการ

ปชส เสื้อ กระเป๋า

kobkrit

kobkrit

Leave a Comment

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com