สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ ในหัวข้อ “From fundamental virology to emerging viral diseases” ครั้งที่ 2

สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ ในหัวข้อ “From fundamental virology to emerging viral diseases” ครั้งที่ 2

logo-thaiviro

 

สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)ร่วมกับโครงการโรคติดเชื้ออุบัติ ใหม่ (International Emerging Infections Program, IEIP) ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (Thailand – U.S. CDC Collaboration, TUC)

จัดให้มีการประชุมเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “From fundamental virology to emerging viral diseases” ครั้งที่ 2 

ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ 

ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม พ.ศ. 2559

********************************************

เพื่อเผยแพร่ความรู้พื้นฐานทางด้านไวรัสวิทยา และความรู้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสในปัจจุบัน

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมประชุมควรเป็นผู้สอน หรือผู้เรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับไวรัสวิทยามีพื้นฐานปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงาน วินิจฉัยแยกโรค ได้แก่ อาจารย์มหาวิทยาลัย แพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย พยาบาล และผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศ จำนวน 150-200 คน

ค่าลงทะเบียน

+ ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน)
+ ลงทะเบียนหลังวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 และหน้างาน 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ ​รวมอาหารว่างและอาหารกลางวัน

**ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.thaiviro.org ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2559*

 

วิธีการชำระเงิน 

1.โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)  เลขที่บัญชี 016-243116-3

2.เช็คธนาคารสั่งจ่ายในนาม สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)  
เมื่อลงทะเบียนแล้วขอให้ส่งหลักฐานการโอนค่าลงทะเบียน และหากต้องการขอทุนสนับสนุนการประชุม
ส่งใบขอทุนมาได้ที่ e-mail address : virology.a.t@gmail.com

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่

email address: virology.a.t@gmail.com

ธนากร ศรีแสนใช้        02 419 7306 / 091 424 1994
จินดา กนกสินสมบัติ    086 908 2495

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaiviro.org/association/index.php/virology-education/articles/204-meeting-aug1-2_2016.html

Pornsuri Pongsuchart

Pornsuri Pongsuchart

  • Twitter
  • Facebook

Leave a Comment

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com