สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ เปิดเวบสมาชิกออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นช่องทางสื่อสารข้อมูลข่าวสารจากถึงสมาชิกโดยตรงทาง e-mail จึงขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่านปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบัน

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ เปิดเวบสมาชิกออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นช่องทางสื่อสารข้อมูลข่าวสารจากถึงสมาชิกโดยตรงทาง e-mail จึงขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่านปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบัน

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ เปิดเวบสมาชิกออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นช่องทางสื่อสารข้อมูลข่าวสารจากถึงสมาชิกโดยตรงทาง e-mail จึงขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่านปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบัน ได้ที่ http://member.amtt.org นอกจากนี้ยังเปิดช่องทางการ สมัครสมาชิกใหม่ ทางระบบออนไลน์    web online  ประชาสัมพันธ์ website

kobkrit

kobkrit

Leave a Comment

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com