สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ได้มอบทุนการประชุมวิชาการ Asia Association Medical Laboratory Sciences Meeting ที่ประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 5 ทุน ให้กับสมาชิกสมาคมฯ

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ได้มอบทุนการประชุมวิชาการ Asia Association Medical Laboratory Sciences Meeting ที่ประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 5 ทุน ให้กับสมาชิกสมาคมฯ

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ได้มอบทุนการประชุมวิชาการ Asia Association Medical Laboratory Sciences Meeting ที่ประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 5 ทุน ให้กับสมาชิกสมาคมฯ ซึ่งสมาคมจะรับผิดชอบดังนี้

– ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-ปูซาน ประเทศเกาหลีใต้
– ค่าลงทะเบียนการประชุม
– ค่าที่พัก ณ ประเทศเกาหลีใต้ ในช่วงการประชุม
– ค่าเบี้ยเลี้ยงในวันประชุม

โดยสมาชิก 1 ท่านมีสิทธิส่งไปรษณียบัตร 1 ใบ (ถ้าส่งเกินมากกว่า 1 ใบ จะถูกตัดสิทธิ) พร้อมแจ้งเลขที่สมาชิก (โดยดูจากหน้าซองเอกสารที่ส่งมาจากสมาคมฯ) และ เขียนข้อความด้านหลัง AAMLS 2017

ส่งมาที่

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา 52/1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ ประกาศผลวันที่ 30 เมษายน 2560

การพิจารณาผลผู้เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯถือเป็นที่สุด

 

Pornsuri Pongsuchart

Pornsuri Pongsuchart

  • Twitter
  • Facebook

Leave a Comment

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com