สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกฯ ที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกฯ ที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน

1

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ทนพญ.ภัทราภรณ์ บุญขันธ์ กรรมการฯ ได้เป็นตัวแทนสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ มอบเงินช่วยเหลือ ทนพ.นิทัศน์ ซึ่งเป็นสมาชิกฯ ที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน

Pornsuri Pongsuchart

Pornsuri Pongsuchart

  • Twitter
  • Facebook

Leave a Comment

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com