สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ขอขอบคุณนักเทคนิคการแพทย์และผู้สนใจทุกท่าน ที่เข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการในหัวข้อ Commond problem in coagulation and renal function testing

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ขอขอบคุณนักเทคนิคการแพทย์และผู้สนใจทุกท่าน ที่เข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการในหัวข้อ Commond problem in coagulation and renal function testing

th

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ขอขอบคุณนักเทคนิคการแพทย์และผู้สนใจทุกท่าน ที่เข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการในหัวข้อ Commond problem in coagulation and renal function testing ในงาน Thailand Lab 2015 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กทม.

โดยทางสมาคมฯหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในโอกาสต่อไปค่ะ ^^

Pornsuri Pongsuchart

Pornsuri Pongsuchart

  • Twitter
  • Facebook

Leave a Comment

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com