สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภขอเรียนเชิญร่วมงาน Thailand Lab 2015 และ เข้าฟังสัมมนาวิชาการฟรี ในวันที่ 9 ก.ย.58

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภขอเรียนเชิญร่วมงาน Thailand Lab 2015 และ เข้าฟังสัมมนาวิชาการฟรี ในวันที่ 9 ก.ย.58

keyvisual Thailand LAB 2015

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ขอเรียนเชิญนักเทคนิคการแพทย์ ร่วมงาน Thailand Lab 2015 และ เข้าฟังสัมมนาวิชาการ ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2558

  1. 10.30 น. – 12.00 น. Common Problems in coagulation testing

                                 โดย รศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร

  1. 13.30 น. – 15.00 น. Common Problems in renal function test

                                 โดย รศ.พญ.ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย

ณ ห้อง ประชุมสัมมนา MR 220-22 EH105-107 ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กทม.

 

ลงทะเบียนฟรีโดยจำกัดจำนวน สามารถสำรองที่นั่งที่ http://thailandlab.com

โดยสมาคมฯกำลังดำเนินการยื่นขออนุมัติคะแนน CMTE

ข้อมูลเพิ่มเติม Thailand LAB 2015_Show Preview

ดาวน์โหลดโครงการ  โครงการ Thailand Lab 2015

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม file1_16

 

 

Pornsuri Pongsuchart

Pornsuri Pongsuchart

  • Twitter
  • Facebook

Leave a Comment

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com