สธ. ลงนามความร่วมมือพัฒนาบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ มีคุณภาพมาตรฐานในการดูแลสุขภาพประชาชน

สธ. ลงนามความร่วมมือพัฒนาบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ มีคุณภาพมาตรฐานในการดูแลสุขภาพประชาชน

สธ. ลงนามความร่วมมือพัฒนาบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ มีคุณภาพมาตรฐานในการดูแลสุขภาพประชาชน

วันนี้ นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามบัณทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนางานทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ระหว่าง ศ.ดร.ทนพ.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย  รศ.ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร นายกสภาเทคนิคการแพทย์  ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ    ศ.ดร.ทนพ.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ที่ปรึกษาสภาคณบดีฯ และ นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข สามารถดูรายละเอียดได้โดยกด link convert-jpg-to-pdf.net_2016-07-07_15-15-39

Pornsuri Pongsuchart

Pornsuri Pongsuchart

  • Twitter
  • Facebook

Leave a Comment

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com