วันที่ 29 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวัน “เทคนิคการแพทย์ไทย”

วันที่ 29 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวัน “เทคนิคการแพทย์ไทย”

วันที่ 29 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวัน “เทคนิคการแพทย์ไทย”

เมื่อ 59 ปีที่แล้ว รุ่นพี่ของเราเริ่มต้นกับคำว่า “เทคนิคการแพทย์” ณ ห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาล… แต่ ณ เวลานี้ เราก้าวเข้าสู่โลกยุคโลกาภิวัฒน์ งานของเราอยู่ในห้องปฏิบัติการ และ นอกห้องปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็นงานที่ลงไปถึงระดับชุมชน งานวิจัย หรืองานด้านอุปกรณ์การแพทย์ ก็ล้วนแต่หวังให้สุขภาพของประชาชนดีขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

59 years ago, The School of Medical Technology was established. At that time, the most of medical technologists worked in clinical laboratory. 

Nowadays, Medical Technologists work in different area fields such as hospital, community medicine,research and medical reagent&equipments. The our goal is improving the health and well being of the people at national and international level. It is very important to make collaboration between medical technologists in ASEAN and other country.

Pornsuri Pongsuchart

Pornsuri Pongsuchart

  • Twitter
  • Facebook

Leave a Comment

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com