รายละเอียดที่พักงานประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 40 และ งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 16th ASEAN Conference of Clinical Laboratory Sciences (ACCLS) วันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559

รายละเอียดที่พักงานประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 40 และ งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 16th ASEAN Conference of Clinical Laboratory Sciences (ACCLS) วันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559

รายละเอียดที่พักงานประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 40 และ งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 16th ASEAN Conference of Clinical Laboratory Sciences (ACCLS) วันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

ในการประชุมครั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมประชุม สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ได้ประสานกับทางโรงแรมที่จัดการประชุม ในการให้บริการที่พักระหว่างการประชุมในราคาพิเศษเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีนี้ โดยท่าน สามารถติดต่อจองที่พักกับทางโรงแรมได้โดยตรงที่

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ฝ่ายสารองห้องพัก โทร. 038-255501-40 ต่อ 1115-7 **เริ่มเปิดจองวันที่ 1 มีนาคม 2559**

โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ รายละเอียดโรงแรมงานประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 40 ค่ะ

Pornsuri Pongsuchart

Pornsuri Pongsuchart

  • Twitter
  • Facebook

Leave a Comment

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com