พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุทรงพระกรุณา เสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 39

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุทรงพระกรุณา เสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 39

kobkrit

kobkrit

Leave a Comment

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com