ผศ.ดร.ทนพญ.ปาลนี อัมรานนท์ บรรยายในหัวข้อ “Education and Registration in Thailand” ใน Inaugural Scientific Conference AAMLS

ผศ.ดร.ทนพญ.ปาลนี อัมรานนท์ บรรยายในหัวข้อ “Education and Registration in Thailand” ใน Inaugural Scientific Conference AAMLS

S__30113808_Fotor

 

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ทนพญ.ปาลนี อัมรานนท์ กรรมการและวิเทศสัมพันธ์ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ได้บรรยายในหัวข้อ “Education and Registration in Thailand” ใน Inaugural Scientific Conference AAMLS ที่เมือง Yogyakarta ประเทศ Indonesia ค่ะ ^^

Pornsuri Pongsuchart

Pornsuri Pongsuchart

  • Twitter
  • Facebook

Leave a Comment

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com