ประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ได้มีการจัด อบรมหลักสูตร 16 หน่วยกิต สาขาบริหารจัดการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ของจุฬาฯ ขยายเวลารับสมัครถึง 15 พค 2558

ประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ได้มีการจัด อบรมหลักสูตร 16 หน่วยกิต สาขาบริหารจัดการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ของจุฬาฯ ขยายเวลารับสมัครถึง 15 พค 2558

ประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ได้มีการจัด อบรมหลักสูตร 16 หน่วยกิต สาขาบริหารจัดการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ของจุฬาฯ ขยายเวลารับสมัครถึง 15 พค. ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ดร.อัญชลี เฉียบฉลาด โทร 081-6924828

kobkrit

kobkrit

Leave a Comment

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com