ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดี ได้รับทุนประชุมวิชาการ The 15th ASEAN Conference of Clinical Laboratory Sciences ณ ประเทศสิงดโปร์ ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2558

ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดี ได้รับทุนประชุมวิชาการ The 15th ASEAN Conference of Clinical Laboratory Sciences ณ ประเทศสิงดโปร์ ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2558

 

ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดี ได้รับทุนประชุมวิชาการ The 15th ASEAN Conference of Clinical Laboratory Sciences ณ ประเทศสิงดโปร์ ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2558 สมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกที่ได้รับทุนในครั้งนี้ ขอให้สมาชิกผู้มีรายชื่อติดต่อตามที่ประกาศ รายละเอียดการประชุมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ประกาศผล singapore 2015

kobkrit

kobkrit

Leave a Comment

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com