รับสมัครสมาชิกฯเป็นตัวแทนเข้ารับคัดเลือกรับทุนดูงานที่ญี่ปุ่น

รับสมัครสมาชิกฯเป็นตัวแทนเข้ารับคัดเลือกรับทุนดูงานที่ญี่ปุ่น

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯประกาศรับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ที่เป็นสมาชิกสมาคมฯเพื่อคัดเลือกในนามประเทศไทย เพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับคัดเลือกรับทุนดูงาน จาก Tsukuba Medical Laboratory of Education and Research (TMER) ร่วมกับ International federation of biomedical laboratory science (IFBLS) จำนวน 1 ทุน โดยดูงานระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 – 12 พฤศจิกายน 2560

(Course: Lectures and practical training in microbiology (examination of infectious disease, infection control in hospital, prevention of tuberculosis and genetic testing for infectious disease).

Place: Support:
Tsukuba Medical Laboratory of Education and Research NPO and Tsukuba University Hospital, Japan
Air fare up to 100,000 JPY
Living expenses in Japan for up to 50,000 JPY
Practical training included
TMER will organize the hotel arrangements for the training period
Welcome dinner will also be included
รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์  Tsukuba Medical Laboratory of Education and Research 2017 (002)   และ   2017orientation ) โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นสมาชิกสมาคม
2. สามารถพูด ฟัง และสื่อสารภาษาอังกฤษได้

โดยส่งประวัติ (CV) และประวัติการทำงานของท่านมาที่ amttthailand@gmail.com ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560

Pornsuri Pongsuchart

Pornsuri Pongsuchart

  • Twitter
  • Facebook

Leave a Comment

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com