ประกาศทุนการประชุมวิชาการ Asia Association Medical Laboratory Sciences Meeting – AAMLS 2017

ประกาศทุนการประชุมวิชาการ Asia Association Medical Laboratory Sciences Meeting – AAMLS 2017

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ประกาศทุนการประชุมวิชาการ Asia Association Medical Laboratory Sciences Meeting – AAMLS 2017 Scientific Reunification: From Basic to Cutting-edge Medical Laboratory Sciences 22-24 September 2017 BEXCO, BUSAN, KOREA จำนวน 5 ทุน ได้แก่

1) นางสาวชุมพร บ้านกล้วย รพ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2) นางทัศนีย์ สิริธัญญ์สกุล รพ.ตรัง
3) นางสาวเย็นจิต พรรณปัญญา รพ.สระบุรี
4) นางพัชรินทร์ ทิพย์ทอง รพ.สกลนคร
5) นางสาวเบญจมาภรณ์ วงษ์พันธุ์ รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน

ขอให้ท่านที่มีรายชื่อข้างต้น เตรียมเอกสารเดินทางที่จำเป็น และสมาคมฯ จะดำเนินการแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไปค่ะ

Pornsuri Pongsuchart

Pornsuri Pongsuchart

  • Twitter
  • Facebook

Leave a Comment

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com