นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ได้บรรยายในหัวข้อ “PROFESSIONAL PRACTICE IN MEDICAL LABORATORY, THAILAND” ใน Inaugural Scientific Conference AAMLS

นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ได้บรรยายในหัวข้อ “PROFESSIONAL PRACTICE IN MEDICAL LABORATORY, THAILAND” ใน Inaugural Scientific Conference AAMLS

S__4390946_Fotor

วันนี้ ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ได้บรรยายในหัวข้อ “PROFESSIONAL PRACTICE IN MEDICAL LABORATORY, THAILAND” ใน Inaugural Scientific Conference AAMLS ที่เมือง Yogyakarta ประเทศ Indonesia ค่ะ ^^

Pornsuri Pongsuchart

Pornsuri Pongsuchart

  • Twitter
  • Facebook

Leave a Comment

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com