ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อการเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 39

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อการเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 39

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อการเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 39

บทความการเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (upload ขึ้น web)

หากมีข้อสงสัย ติดต่อ ผศ.ดร.ปาลนี อัมรานนท์ ตามใบสมัครที่แจ้ง

kobkrit

kobkrit

Leave a Comment

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com