ด่วน ! AAMLS ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ สมัคร short term education และ learning program โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ 15 – 28 สิงหาคม 2015

ด่วน ! AAMLS ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ สมัคร short term education และ learning program โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ 15 – 28 สิงหาคม 2015

m_banner

สมาคม Asia Association of Medical Laboratory Scientists (AAMLS) ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ สมัคร  short term education และ learning program โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ 15 – 28 สิงหาคม  2015 โดยรายละเอียดสามารถดูได้ที่ http://www.aamls.org ค่ะ

หมายเหตุ  – รายละเอียด https://drive.google.com/file/d/0B1h_SOtsxUNrV0RZcW1IUVVVOFlzNHlZY2JZUGRESXhlUFY0/view?pli=1

– ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/0B1h_SOtsxUNreWx6THVjMDVKbExCVnQxaThjdDBrUUhvZHdr/view?pli=1

Pornsuri Pongsuchart

Pornsuri Pongsuchart

  • Twitter
  • Facebook

Leave a Comment

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com