ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งแก่สมาชิกฯ และ นักเทคนิคการแพทย์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งแก่สมาชิกฯ และ นักเทคนิคการแพทย์

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ มีข่าวสารประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งแก่สมาชิกฯ และ นักเทคนิคการแพทย์ ดังนี้

1. ความก้าวหน้าของวารสารเทคนิคการแพทย์สืบเนื่องจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ Thailand Citation Index: TCI) ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และวารสารเทคนิคการแพทย์ ได้ถูกจัดให้เป็น วารสารกลุ่มที่ 1 ที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2562 และได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ในวันที่ 11 กันยายน 2558 ทำให้วารสารเทคนิคการแพทย์ สามารถอ้างอิงใช้ประโยชน์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการได้ พร้อมกันนี้ กองบรรณาธิการฯ เสนอให้มีการจัดประชุมให้ความรู้การทำบทความวิชาการกับสมาชิก มีข้อกำหนดในรายละเอียดต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่ รศ.ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร

2. สมาคมฯ กำหนดการจัดประชุมวิชาการประจำปี 2559 และ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งที่ 16 ( The 16th ASEAN Conference of Clinical Laboratory Sciences ; ACCLS) 2016 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา ชลบุรี ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 3 มิถุนายน 2559

3. กำหนดวันเลี้ยงของคุณบริษัทที่ร่วมออกร้านแสดงสินค้าในการประชุมวิชาการประจำปี 2558 และร่วมแสดงความจำนงในการจองคูหาแสดงสินค้าในงานประชุมวิชาการประจำปี และ AACLS 2016 วันที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

Pornsuri Pongsuchart

Pornsuri Pongsuchart

  • Twitter
  • Facebook

Leave a Comment

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com