ขอเชิญชวนหน่วยงานที่สนใจ รวบรวมผลงานเพื่อส่งเข้าประกวดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย

ขอเชิญชวนหน่วยงานที่สนใจ รวบรวมผลงานเพื่อส่งเข้าประกวดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ขอเชิญชวนหน่วยงานที่สนใจ รวบรวมผลงานเพื่อส่งเข้าประกวดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทยที่จัดในช่วงระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 โดยจัดกิจกรรมอย่างน้อย 1 วัน

โดยสมาคมฯ ได้กำหนดประเภทรางวัลและเงินรางวัล ดังนี้

รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท
รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท

โดยให้จัดส่งผลงานในรูปแผ่น CD/DVD และแฟ้มเอกสารมายังสมาคมฯ ภายใน 12 กรกฎาคม 2559

ประกาศผลการประกวดบนเวบไซท์สมาคมฯ (www.amtt.org) ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 และผลการตัดสินของคณะกรรมการสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ ถือเป็นสิ้นสุด ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล เป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ link สัปดาห์เทคนิคการแพทย์2559 (1)

Pornsuri Pongsuchart

Pornsuri Pongsuchart

  • Twitter
  • Facebook

Leave a Comment

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com