ขอเชิญชวนหน่วยงานทางเทคนิคการแพทย์ส่งประกวดการจัดกิจกรรมในช่วง “สัปดาห์เทคนิคการแพทย์ไทยเพื่อ ประชาชน” ระหว่างวันที่ 22-29 มิถุนายน 2558 โดยส่งผลงานภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558

ขอเชิญชวนหน่วยงานทางเทคนิคการแพทย์ส่งประกวดการจัดกิจกรรมในช่วง “สัปดาห์เทคนิคการแพทย์ไทยเพื่อ ประชาชน” ระหว่างวันที่ 22-29 มิถุนายน 2558 โดยส่งผลงานภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558

ขอเชิญชวนหน่วยงานทางเทคนิคการแพทย์ส่งประกวดการจัดกิจกรรมในช่วง “สัปดาห์เทคนิคการแพทย์ไทยเพื่อ   ประชาชน” ระหว่างวันที่ 22-29 มิถุนายน 2558 โดยส่งผลงานภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ตามรายละเอียดที่แจ้ง       วันเทคนิคการแพทย์ไทย 2558

kobkrit

kobkrit

Leave a Comment

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com