ขอบพระคุณสมาชิกสมาคมฯเขต 12 ที่ให้ความร่วมมือสำหรับโครงการวิชาการสัญจรประจำปีสมาคมฯ

ขอบพระคุณสมาชิกสมาคมฯเขต 12 ที่ให้ความร่วมมือสำหรับโครงการวิชาการสัญจรประจำปีสมาคมฯ

 

เสร็จสิ้นไปแล้วค่ะ สำหรับโครงการวิชาการสัญจรประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ประจําปีงบประมาณ 2560 เรื่อง IQC, EQA, Six sigma and Moving Average โดย ทนพ.ยงยุทธ โฆธิพันธ์ และ The Significance of clinical laboratory in Thyroid diseases ที่จังหวัดตรัง ขอขอบพระคุณสมาชิกสมาคมฯเขต 12 ที่ให้ความร่วมมือนะคะ และสมาคมฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในโอกาสถัดไปค่ะ ^^

Pornsuri Pongsuchart

Pornsuri Pongsuchart

  • Twitter
  • Facebook

Leave a Comment

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com