ขยายเวลา !!! ขอรับทุนการประชุมวิชาการ Asia Association Medical Laboratory Sciences Meeting ที่ประเทศเกาหลีใต้ ได้ถึง 30 เมษายน 2560

ขยายเวลา !!! ขอรับทุนการประชุมวิชาการ Asia Association Medical Laboratory Sciences Meeting ที่ประเทศเกาหลีใต้ ได้ถึง 30 เมษายน 2560

 

ขยายเวลา !!! ขอรับทุนการประชุมวิชาการ Asia Association Medical Laboratory Sciences Meeting ที่ประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 5 ทุน ได้ถึง 30 เมษายน 2560 ค่ะ ^^

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ได้มอบทุนการประชุมวิชาการ Asia Association Medical Laboratory Sciences Meeting ที่ประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 5 ทุน ให้กับสมาชิกสมาคมฯ ซึ่งสมาคมจะรับผิดชอบดังนี้

– ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-ปูซาน ประเทศเกาหลีใต้
– ค่าลงทะเบียนการประชุม
– ค่าที่พัก ณ ประเทศเกาหลีใต้ ในช่วงการประชุม
– ค่าเบี้ยเลี้ยงในวันประชุม

โดยสมาชิก 1 ท่านมีสิทธิส่งไปรษณียบัตร 1 ใบ (ถ้าส่งเกินมากกว่า 1 ใบ จะถูกตัดสิทธิ) พร้อมแจ้งเลขที่สมาชิก (โดยดูจากหน้าซองเอกสารที่ส่งมาจากสมาคมฯ) และ เขียนข้อความด้านหลัง AAMLS 2017

ส่งมาที่

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา 52/1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 และ ประกาศผลวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

การพิจารณาผลผู้เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯถือเป็นที่สุด

Pornsuri Pongsuchart

Pornsuri Pongsuchart

  • Twitter
  • Facebook

Leave a Comment

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com