“ขยายเวลาเปิดรับบทคัดย่อ” ในการนำเสนอโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการประจำปีฯ เป็นวันที่ “17 เมษายน 2559”

“ขยายเวลาเปิดรับบทคัดย่อ” ในการนำเสนอโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการประจำปีฯ เป็นวันที่ “17 เมษายน 2559”

ฝ่ายวิชาการ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ แจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ได้ “ขยายเวลาเปิดรับบทคัดย่อ” ในการนำเสนอโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 40 และ การประชุมวิชาการประจำปีการประชุมวิชาการนานาชาติ ASEAN Association of Clinical Laboratory Science (ACCLS) ครั้งที่ 16 เป็นวันที่ “17 เมษายน 2559” โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่งบทคัดย่อสำหรับนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ ได้ที่ http://amtt.org/httpamtt-orgp55759/ 
Pornsuri Pongsuchart

Pornsuri Pongsuchart

  • Twitter
  • Facebook

1 Comment

Leave a Comment

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com