ขยายระยะเวลาส่งบทคัดย่อสำหรับเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ ส่งผลงานภายใน 17 เมษายน 2558

ขยายระยะเวลาส่งบทคัดย่อสำหรับเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ ส่งผลงานภายใน 17 เมษายน 2558

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ขยายระยะเวลาส่งบทคัดย่อสำหรับเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์  ส่งผลงานภายใน 17 เมษายน 2558

แบบฟอร์มส่งบทคัดย่อสำหรับการเสนอผลงาน

kobkrit

kobkrit

Leave a Comment