การประชุม Inaugural Scientific Conference AAMLS ที่เมือง Yogyakarta ประเทศ Indonesia

การประชุม Inaugural Scientific Conference AAMLS ที่เมือง Yogyakarta ประเทศ Indonesia

S__30113799_Fotor

 

เสร็จสิ้นการประชุม Inaugural Scientific Conference AAMLS ที่เมือง Yogyakarta ประเทศ Indonesia ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2558 โดย ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ และ ผศ.ดร.ทนพญ.ปาลนี อัมรานนท์ กรรมการและวิเทศสัมพันธ์ ได้รับความสนใจจากบรรยายและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเทคนิคการแพทย์นานาชาติที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

นอกจากนี้ ผศ.ดร.ทนพญ.ปาลนี อัมรานนท์ ยังได้ทำหน้าที่ Board of Directer และ รศ.ทนพญ.รัชนา ศานติยานนท์ ได้ทำหน้าที่ Advisory board ในการประชุมครั้งนี้ด้วยค่ะ ^^

S__30113798_Fotor

S__30113805_Fotor

S__30113806_Fotor

S__30113808_Fotor

S__30113804_Fotor

S__30113803_Fotor

S__30113802_Fotor

S__30113801_Fotor

S__30113800_Fotor

S__30113796_Fotor

S__4390949_Fotor

S__4390946_Fotor

2

Pornsuri Pongsuchart

Pornsuri Pongsuchart

  • Twitter
  • Facebook

Leave a Comment

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com