ยินดีต้อนรับ

ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2505 กว่า 53 ปี สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลาง เป็นผู้คอยประสานงานและเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกและวงการวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในหลากหลายด้านอาทิเช่น เพื่อประโยชน์ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และด้านเพื่อประโยชน์สังคม เพื่อประโยชน์ให้แก่สมาชิกให้ดียิ่งขี้นสืบไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

th

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งแก่สมาชิกฯ และ นักเทคนิคการแพทย์

November 22, 2015 0 Comment

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ มีข่าวสารประชาสัมพันธ์ ...

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกสมาคมฯ

...

November 21, 2015 0 Comment

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ...

S__30113801_Fotor

การประชุม Inaugural Scientific Conference AAMLS ที่เมือง ...

October 6, 2015 0 Comment

  เสร็จสิ้นการประชุม Inaugural Scientific Conference AAMLS ที่เมือง Yogyakarta ...

S__30113808_Fotor

ผศ.ดร.ทนพญ.ปาลนี อัมรานนท์ บรรยายในหัวข้อ “Education and ...

October 6, 2015 0 Comment

  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ทนพญ.ปาลนี อัมรานนท์ ...

จุลสารสมาคม

ปกจุลสารฉบับ 32

จุลสารสมาคมเทคนิคการแพทย์ ฉบับที่ 32

July 13, 2015 0 Comment

  ดาวน์โหลด จุลสารฉบับ 32

ปกจุลสาร

จุลสารสมาคมเทคนิคการแพทย์ ฉบับที่ 33

July 13, 2015 0 Comment

ดาวน์โหลดจุลสาร33Aw (edit)

30

จุลสารสมาคม ปีที่ 7 ฉบับที่ 30 ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2557

April 15, 2015 0 Comment

  ดาวน์โหลดได้ที่นี่ จุลสารสมาคมปีที่ 7 ฉบับที่ 30