ยินดีต้อนรับ

ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2505 กว่า 53 ปี สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลาง เป็นผู้คอยประสานงานและเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกและวงการวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในหลากหลายด้านอาทิเช่น เพื่อประโยชน์ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และด้านเพื่อประโยชน์สังคม เพื่อประโยชน์ให้แก่สมาชิกให้ดียิ่งขี้นสืบไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

S__4390946_Fotor

นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ...

October 4, 2015 0 Comment

วันนี้ ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ...

2

ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ ...

October 3, 2015 0 Comment

  ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ...

1

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ...

October 3, 2015 0 Comment

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ทนพญ.ภัทราภรณ์ บุญขันธ์ กรรมการฯ ...

ae

การตรวจเอชไอวีในประเทศไทย โดย ทนพ.สมบูรณ์ หนูไข่ ...

September 17, 2015 0 Comment

การตรวจเอชไอวีในประเทศไทย โดย ทนพ.สมบูรณ์ หนูไข่ ...

11896177_865323126881591_1730235335078225139_n

ข้อควรรู้ของการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางห้องปฏิบัติการ

September 14, 2015 0 Comment

ข้อควรรู้ของการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางห้องปฏิบัติการ โดย ...

12009776_878164025597501_6061764382101334803_n

เรียนเชิญดาวน์โหลดไฟล์ Common ploblems in coagulation test, renal ...

September 10, 2015 0 Comment

ดาวน์โหลดไฟล์  common ploblems in coagulation test ดาวน์โหลดไฟล์ common ploblems in ...

จุลสารสมาคม

ปกจุลสารฉบับ 32

จุลสารสมาคมเทคนิคการแพทย์ ฉบับที่ 32

July 13, 2015 0 Comment

  ดาวน์โหลด จุลสารฉบับ 32

ปกจุลสาร

จุลสารสมาคมเทคนิคการแพทย์ ฉบับที่ 33

July 13, 2015 0 Comment

ดาวน์โหลดจุลสาร33Aw (edit)

30

จุลสารสมาคม ปีที่ 7 ฉบับที่ 30 ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2557

April 15, 2015 0 Comment

  ดาวน์โหลดได้ที่นี่ จุลสารสมาคมปีที่ 7 ฉบับที่ 30